Tag Archives: Pukaha Mount National Wildlife Centre

Manukura: The White Kiwi

Manukura: The White Kiwi

Take a look at this adorable white kiwi chick, Manukura (meaning ‘of chiefly status’). The kiwi was born at Pukaha Mount Bruce National Wildlife Centre, north of Masteron. Manukura…